Jak fiskální pokladna funguje

Publikováno 04 Prosinec 2014 a zařazeno do kategorie Elektronická evidence tržeb

Jak fiskální pokladna funguje

Fiskální pokladna je elektronické zařízení s fiskální pamětí a s tiskárnou, opatřené zobrazovacím zařízením (zákaznickým displejem), které tvoří jeden funkční celek a umožňuje evidenci plateb, která se uchovává v paměti po dobu několika let.

Fiskální pokladnou může být též počítač se samostatnými tiskárnami, opatřeným zobrazovacím zařízením a fiskální pamětí, které jsou umístěny v každém pokladním místě a umožňují evidenci plateb ve fiskální paměti a tiskové výstupy z fiskální paměti bez připojení k programovému vybavení systému, na který jsou napojeny.

Fiskální paměť, to je to, oč tu běží

Zásadním pojmem, kolem kterého se celý zákon točí, je tedy fiskální paměť. Zde zákon říká, že fiskální pamětí je technické zařízení pro jednorázový a neměnný zápis výsledných údajů z provozní paměti, zahrnutých do denní finanční závěrky (dále jen „závěrka”), které umožňuje opakovaný tisk uložených údajů v různém členění jak prostřednictvím pokladny, tak prostřednictvím elektronického zařízení jiného typu, než jehož je součástí.

Tzn., že pokladna ukládá data o realizovaných prodejích do běžné provozní paměti. Z těch se čas od času (typicky jednou denně, ale výklad zákona není v tomto bodě zcela jednoznačný), udělá závěrka souhrn tržeb. Ta se zapíše do permanentní paměti nepřístupné uživateli. Dostane se k ní jen servisní technik autorizovaného střediska anebo finanční orgány. Nepřístupnost je zaručena například zaplombováním.

V tom je také celý smysl zákona. Registrační pokladny jako takové nejsou samozřejmě nic nového. Novinkou je to, že všechny údaje o prodejích jsou ve fiskální pokladně pevně uloženy a mohou tedy sloužit jako nezměnitelný doklad. Teoreticky se tak dá zamezit nejběžnější formě daňového úniku v maloobchodě: prodeji mimo účetnictví. To asi většina prodejců moc dobře zná.

Bude-li pak například řezník chtít vyrábět klobásy z masa, které někde koupil na černo (bez veterinární kontroly), s registrační pokladnou se vystaví problémům se zaúčtováním - bude mu chybět daňový doklad o koupi surovin. Stejně tak například obchodník, který na tržišti prodává pašovaný textil, zaplatí DPH z celé sumy bez nároku na odpočet, protože bez dokladu o jeho nabytí si neodečte vstupní daň.

Povinnost zaplatit výstupní daň mu vznikne z výpisu fiskální paměti pokladny. Zaplatí také daň z příjmu z plné ceny, protože nedokáže prokázat své pořizovací náklady. Zní to dobře, ovšem stále se takové opatření dá snadno obejít: stačí, když se zákazník obejde bez účtenky. Vydání účtenky je jediný způsob, jak řádné využití fiskální pokladny kontrolovat. 

Daňové úniky touto cestou se pravděpodobně zmírní, ale představa, že zmizí beze zbytku, je zcela iluzorní.

Certifikace a servisní střediska

Požadavky zákona splňují jen pokladny, které mají certifikaci Ministerstva financí. Stejně tak se úpravami a opravami pokladen mohou zabývat pouze autorizovaná servisní střediska. Na servisní střediska jsou zákonem kladeny poměrně přísné nároky, například je oprávněno provádět servis pokladen pouze prostřednictvím bezúhonných servisních techniků.

Pokud bude zákon o registračních pokladnách skutečně platit, pak je rozumné koupit pokladnu či zařídit „fiskalizaci” stávající co nejdříve: znamená to úsporu 8.000 korun formou slevy na dani z příjmu, zatímco kdo počká až do konce roku, může touto formou získat nanejvýš čtyři tisíce. Nejde však koneckonců jen o pořizovací náklady. Nový systém prodeje je třeba zavést a zacvičit na něj personál, což bude pravděpodobně nákladnější než pořízení pokladny či pokladen. Proto opravdu stojí za úvahu, zda k nákupu pokladny přistoupit hned. 

Už vás zaměstnanci jen tak neokradou

Pro používání fiskální pokladny však mluví ještě jeden důvod, v mnoha případech důležitější než požadavky zákona. Jde o to, že fiskální pokladna omezuje možností okrádání zaměstnavatele vlastními zaměstnanci - opět je neeliminuje úplně, ale rozhodně zvyšuje jejich riziko a obtížnost, což často stačí.

Napsat komentář

Komentujete jako host.
Registrační pokladny AWIS (EET pokladny) © 2017

Eshop registračních pokladen - AWIS Holding a.s. - Ucelená EET pokladna - Čato kladené EET dotazy - Články o EET